Čo je primary link?

Primárny link alias Oldest link (najstarší link, pripojenie) do Google Ads účtu. Je to špecifický výraz, ktorý vysvetľuje v podstate veľmi jednoduchú záležitosť. Ako vlastník nejakého Google Ads účtu, môžete udeliť prístup neobmedzenému počtu užívateľov / agentúr, aby spravovali daný Google Ads účet (tvorili reklamy) alebo mali prehľad o výkone daných reklám. Primary link je teda úplne obyčajný prístup do Vášho Google Ads účtu, od iných prístupov sa odlišuje len tým, že predstavuje najstaršie pripojenie do Google Ads účtu spomedzi ostatných manažérskych pripojení.

Primary link udelíte veľmi jednoducho. Stačí len splniť tieto dve podmienky:

  1. Udelíte nám prístup do Vášho Google Ads účtu (budete oň požiadaný počas registrácie do Shopping in EU (CSS). Z Vašej strany stačí túto žiadosť len potvrdiť.).
  2. Uistite sa, že náš prístup má PRIMÁRNY LINK, tzv. najstarší dátum manažérskeho prístup!

Ako zaistiť, že máme primárny link do vašeho Google Ads účtu?

Choďte na váš Google Ads účet a kliknite na „Nástroje“> „“Prístup k účtu“

Pod záložkou „Prístup k účtu“ kliknete na záložku „Správcovia“Under „, kde uvidíte všetkých MCC (Multi client center accounts) pripojených k vášmu účtu. Ak vidíte len náš prístup, všetko je v poriadku. Ak vidíte viac MCC, uistite sa, že „MCC Shopping in EU“ má primárny link. Inými slovami: najstarší dátum ako môžete vidieť na obrázku nižšie.

Google Ads primárny link

Ak máte nejaké otázky, neváhajte a kontaktujte nás na support@shoppingin.eu!